Elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Vi utfører både elkontroll av bolig og næring/landbruksbygg med termografering.

Alle gårdsbruk har krav i KSL om sertifisert el-kontroll hvert 3. år, er det over 30 storfe/sau så er det også krav om termografering.

De fleste forsikringsselskaper gir betydelig rabatt på forsikringspremien ved gjennomført el. kontroll.

Vår kontrollør er Nemko sertifisert på El.kontroll bolig, næring/landrbruk og elektrotermografi. Ta kontakt for bestilling av kontroll.

Bilde fra en stikk kontakt montert på låve
Støpsel på vaskemaskin
Gammel koblingsboks montert i paneltak.